Usługa

usługa

Gwarancja na maszynę wynosi 12 miesięcy, począwszy od daty sprzedaży maszyny przez dystrybutora użytkownikowi końcowemu

Gwarancja na maszynę zostanie udzielona użytkownikowi końcowemu przez dystrybutora.Dystrybutor musi zapewnić dobrą obsługę użytkownikowi końcowemu, w tym szkolenie techniczne w zakresie obsługi i konserwacji maszyny oraz serwis naprawczy.

Firma Gookma zapewnia wsparcie techniczne dla dystrybutora.Dystrybutor może w razie potrzeby wysłać swoich techników do firmy Gookma na szkolenie techniczne.

Gookma zapewnia szybką dostawę części zamiennych dla dystrybutora.

obsługa9