Usługa

usługa

Gwarancja na maszynę będzie wynosić 12 miesięcy od daty sprzedaży maszyny przez dystrybutora użytkownikowi końcowemu

Gwarancja na maszynę zostanie udzielona użytkownikowi końcowemu przez dystrybutora.Dystrybutor musi zapewnić dobrą obsługę użytkownikowi końcowemu, obejmować szkolenie techniczne w zakresie obsługi i konserwacji maszyn oraz usług naprawczych.

Firma Gookma zapewnia wsparcie techniczne dla dystrybutora.Dystrybutor może w razie potrzeby wysłać swoich techników do Gookma na szkolenie techniczne.

Gookma zapewnia dystrybutorowi szybką dostawę części zamiennych.

obsługa9